Změna adresy oční ambulance MUDr. Jany Holinkové. /původní adresa Krnov, Žižkova 7/ Nová adresa Krnov, Hlavní náměstí 8.


Nový ceník – výkup kovů a barevných kovů a papíru

Od 4. 8. 2018  je sobotní výkup omezen pouze na liché týdny.

Otevírací doba od 8:00 do 11:00.

CENÍK – září


VODA – SVAZEK OBCÍ – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Oznamuje, že od 1. 7. 2018 se mění cena DOVÁŽENÝCH FEKÁLIÍ na 69,-Kč/m3 s DPH


Odhalení sochy loupežníka Hotzenplotze – Osoblaha 2. 6. 2018Krátké video z VELIKONOČNÍHO JARMARKU V OSOBLAZE

https://www.youtube.com/watch?v=jSC-a6OHdVo


Povinnosti při pálení klestí

Povinnosti při pálení klestí

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


9. OSOBLAŽSKÝ ZPRAVODAJ – Únor 2018

Zpravodaj – únor 2018VÁNOČNÍ TRHY V OSOBLAZE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=1n6j_p5nN2I


Obecní úřad Osoblaha informuje, že podle OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2018 sazba poplatku 520,-Kč.

Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách nejpozději do 15. 3. 2018 a 15. 9. 2018.
Tisková zpráva – Sladké Osoblažsko 2017

TZ_Sladké Osoblažsko 2017ZPRAVODAJ MIKROREGIONU KRNOVSKO – září 2017

zpravodaj – září 2017


Každou středu mezi 12 -17 hodinou je občanům k dispozici Policie ČR na stanici ve Slezských Rudolticích. Telefon 974731846.


U P O Z O R N Ě N Í

Vážení spoluobčané,

touto cestou Vás, občany obce Osoblaha upozorňujeme a dáváme na vědomí, že v katastru obce Osoblaha platí vyhláška č. 3 z roku 2003, která se týká Zabezpečení veřejného pořádku v Obci Osoblaha. Vyhláška je platná a občané jsou tuto povinni dodržovat a respektovat. Jelikož dochází neustále k porušování některých bodů a článků vyhlášky, žádáme občany Obce Osoblaha, aby se s vyhláškou opětovně seznámili. Její znění je k dispozici na webových stránkách obce.

Mezi nejčastěji porušovanými články a body této vyhlášky jsou:

Článek 4) Pohyb zvířat na veřejném prostranství,

kde se jasně píše, jak má majitel psa, nebo osoba, které pes byl svěřen, takového psa vést, kde má zakázáno psa vést, a že nelze psa nechat volně pobíhat.

Článek 5) Další povinnosti pro vodění psů a ostatních zvířat na veřejném prostranství,

bod 2) zde se jasně píše, že pes má být při pohybu na veřejném prostranství opatřen vodítkem, nebo opratí a opatřen náhubkem.

Množí se stížnosti ze strany spoluobčanů a případy porušování těchto nařízení ze strany majitelů psů. V srpnu 2017 došlo ke dvěma případům napadení člověka psem. Dáváme tímto na vědomí, že porušováním těchto nařízení dochází ke spáchání přestupku a věc bude důrazně řešena buď Policií ČR a nebo Komisí pro projednávání přestupků Obce Osoblaha.

Dále upozorňujeme, že zvláště na ulici Hlavní, neustále dochází k porušování dalších bodů vyhlášky a to:

Článek 9) Udržování čistoty veřejného prostranství

Bod 1) je zakázáno odhazování odpadu a nepotřebných věcí, odhazování nedopalků cigaret, odhazování obalů z potravin a nápojů.

Bod 2) znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen neprodleně znečištění odstranit.

Parkující vozidla na chodnících řeší zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, a to paragraf 53 odst. 2) uvedeného zákona.

V případě prokázání porušení této vyhlášky, bude ze strany příslušných orgánů postupováno dle zákona.

Děkujeme za pochopení.

vedení Obce Osoblaha


Název Projektu: Energetické úspory bytových domů Osoblaha

Popis projektu: V rámci realizace projektu bude provedeno úplné a kvalitní zateplení obálky budovy bytových domů v obci Osoblaha, čp. 116, 117, 131.

Cíle projektu: Snížení energetické náročnosti obálky budovy a tím snížit emise skleníkových plynů do ovzduší vznikajících při výrobě tepla.

Na projekt je poskytována finanční podpory z Evropské unie


10. 9. 2017 – Dožínky v polské obci TRZEBINA (první obec hned za Bartultovicema)


Připravte děti na bezpečnou cestu do školy s předstihem

Bezpečný začátek školního roku


MAS Rozvoj Krnovska – výzva

Místní akční skupina Rozvoj Krnovska vyhlašuje svou první výzvu.

Tato aktuální výzva je vyhlášena v rámci Programu rozvoje venkova.

http://www.maskrnovsko.cz/index.php/vyzvy-mas/2017/238-prv

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fzakladni_informace%2Fvyzvy%2F1500973624530.pdf

 


8. OSOBLAŽSKÝ ZPRAVODAJ

Zpavodaj – Červenec 2017


70 let výročí aktivní činnosti FK Slezan Osoblaha

70 let výročí aktivní činnosti FK Slezan Osoblaha


Obec Osoblaha – Výběrové řízení – Referent – sociální pracovník

Výběrové řízení – Obec Osoblaha


Tisková zpráva PČR

Slibovali seniorům opravy okapů a střechy za 40 tisíc, pak chtěli 150 tisíc

V těchto dnech se policisté v Krnově setkali s případem, že skupinka cizích státních příslušníků tmavší barvy pleti oslovila místního obyvatele seniorského věku s nabídkou, že mu za zvýhodněnou cenu provedou opravu okapů na rodinném domě. Majitelé souhlasili a skupinka osmi osob při pracovní činnosti začala odkrývat také střešní krytinu. Seniorům sdělili, že mají střešní krytinu špatnou a že jim položí krytinu novou a to za celkovou částku 40 tisíc korun. Potřebný materiál měli cizinci ve vozidlech a tak důvěřiví senioři souhlasili. Po pokrytí cca poloviny střechy majiteli cizinci sdělili, že si má připravit zálohu a to ve výši 150 tisíc korun.

Policisté po příjezdu na místo zjistili, že cizinci nemají potřebné živnostenské oprávnění na provozování činnosti v naší republice a že se jedná o občansko-právní spor.

Obdobnou zkušenost však mají starší občané i v jiných částech republiky, když je osloví cizinci a pak pod záminkou různých zvýhodněných oprav začnou provádět podstatně větší a finančně náročnější činnosti např. opravy střech a požadují vyšší částky, než byly ústně domluveny.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme občany, aby byli velmi obezřetní a sjednávali si na provedení prací pouze ověřené či známé řemeslníky a uzavírali smlouvy pouze písemně.

por. Bc. Pavla Jiroušková


Česko – slezská výrobní, a. s. Zlaté Hory hledá zaměstnance

ČSV, a. s.


Osoblažské odpady, s.r.o.


Možnost odvozu velkoobjemového odpadu

Velkoobjemový odpad bude možno dovézt každou první sobotu v měsíci mezi 8-10 hodinou do dvora vedle sběrny.

BHTS


KOTLÍKOVÉ DOTACE

letak_podklad


Pošta Osoblaha – od 1. 6. 2017 ukončení poskytovaní služeb CZECH POINT

SKM_C224e17051508060_0001


“Povinná” výměna televizí a set-top boxů. Spuštění DVB-T2 se blíží.

Před pár lety jsme ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my musíme nakupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat dva ovladače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se chystá DVB-T2.

Co to vlastně znamená?

DVB-T2 je novou formou digitálního vysílání. Přinést by to mělo spoustu výhod, ovšem žádné z nich nejsou zatím přímo potvrzené – například zvýšená kvalita obrazu, zvýšení počtu televizních stanic, zlevnění ceny vysílání, takže by se do hry mohlo dostat více stanic.

Naopak to, co většinu nepotěší, je fakt, že žádné zařízení schopné přijímat současné vysílání DVB-T, nebude použitelné pro DVB-T2. Výměna televizorů nebo set-top boxů se tedy týká opravdu všech. Bohužel ani ti, kteří si prozřetelně už teď koupili televizi s DVB-T2 podporou, nemusí mít vyhráno. Pokud totiž zároveň přístroj neumí kombinovat s tzv. HEVC – obrazovým formátem, ve kterém bude vysílání šířeno, je vám k ničemu.

Proč se přechází na nový TV standard v ČR?

Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. Mobilních zařízení stále přibývá a síť už to nezvládá. Níže se můžete podívat na krátké video, které vše vysvětluje.
Když už víme, co nám to všechno (ne)přinese, a že je to nevyhnutelné, zjistili jsme také, kdy nás to čeká. Už se v minulosti objevilo několik plánovaných termínů spuštění tohoto vysílání, ale zatím se žádný neuskutečnil. Bohužel rok 2017 zřejmě už opravdu bude tím průlomovým. Samozřejmě jako u přechodu z analogového vysílání, i tentokrát bude vše probíhat postupně. Nedokážeme říct, jaká vlna vypnutí DVB-T vás zasáhne, nicméně by to mělo probíhat od roku 2018 do 2021. Snad alespoň tentokrát se bude jednat o řešení dlouhodobějšího charakteru …
Máte-li v plánu nakupovat nové zařízení, tak sledujte, zda je u popisu produktu tato značka:

Celý článek v původním znění i s videem na: https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/.


UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Touto cestou upozorňujeme občany obce Osoblaha, že je v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Osoblaha č. 3/2003, k zabezpečení veřejného pořádku, zabezpečení čistoty a o užívání zařízení obce sloužícím veřejnosti, kde je uvedeno:

Čl. 9   Udržování  čistoty  veřejného prostranství:

  • V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů i zlepšení vzhledu obce je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství:
  1. Odhazování odpadu, nepotřebných věcí a zbytků jídel mimo místa nebo nádoby k tomu účelů určena
  2. Odhazováním nedopalků cigaret,
  3. Odhazování obalů z potravin a nápojů,
  4. Rozděláváním ohňů na veřejném prostranství
  • Znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen neprodleně znečištění odstranit.
  • Vjíždět, parkovat a jezdit vozidly po travnatých plochách a jiných veřejných prostranstvích, která nejsou k tomuto účelu určená.

Tímto tedy žádáme, aby jste toto respektovali a sjednali nápravu.  V loňském roce došlo k opravě chodníku a byl navýšen počet kontejneru na třídění odpadu. Parkovacích míst v obci, zvláště na ulici Hlavní, je v současné době také dostatek.  V případě zjištění jednání porušující nařízení vyhlášky, bude toto řešeno dle zákona. Uvědomte si, že sami tak utváříte obraz a pohled na Naší obec v očích návštěvníků obce Osoblaha.

                                                                                                               Vedení obce Osoblaha


“Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov”

Vzdělávání na Krnovsku

 Zajímá Vás oblast vzdělávání a rádi byste se podíleli na jeho rozvoji na území Krnovska? Podělte se s námi o své názory!

Spolupráce probíhá formou plánování v pracovních skupinách zaměřených na klíčové oblasti vzdělávání v rámci projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov”.

 Více informací o projektu naleznete zde: http://www.krnov.cz/mistni-akcni-plan-ve-vzdelavani-na-uzemi-orp-krnov/d-21924/p1=17563

 Máte-li o spolupráci zájem, vyplňte následující dotazník.

dotazník

Pozvánka_MAP_zapojení veřejnosti

 


“Cyklistická sezóna začíná”

Cyklisticka sezona zacina

DN_s_ucasti_cyklistu2_2016


Děkujeme za sběr olejů

Již více než rok je možné v obci Osoblaha odevzdávat použité jedlé oleje. Spolupracujeme zde se společností Trafin Oil, která se zabývá ekologickou likvidací olejů.

Zatímco pro firmy je ekologická likvidace použitých olejů z kuchyně povinná ze zákona, pro občany se jedná o čistě dobrovolnou záležitost. Proto jsme velmi rádi, že se občané Osoblahy zapojili. Všem, kteří olej odevzdávají patří velký dík!

Tím, že olej po vaření nevylijete do odpadu, šetříte přírodu. Také ale snižujete náklady na provoz čističek odpadních vod a kanalizací, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Podívejte se, co způsobí rostlinný olej nebo tuky v kanalizaci.

http://trafinoil.cz/o-nas/video-tuky-kanalizace/

Česko je na předních pozicích v Evropě ve třídění odpadů, jako je papír, sklo či plasty. Nosit tyto suroviny do barevných kontejnerů nám přijde už samozřejmé. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily v odpadech, ale ve správných kontejnerech a ještě jednou děkujeme všem těm, co se snaží.


ÚŘAD PRÁCE – Veřejná služba

letak_pro_klienty


Domov pro seniory v Osoblaze prosí občany o pomoc

Pomozte nám, si zavzpomínat

Máte doma věci na vyhození a nevíte co s nimi?


Státní veterinární správa – Ptačí chřipka

V souvislosti s řešením úhynů volně žijícího ptactva a následným vyšetřováním na aviární influenzu (ptačí chřipku) byl na základě jednání Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) a Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „Krajská veterinární správa SVS pro MSK“), stanoven následující postup:

1)      v případě nálezu kadáverů volně žijícího ptactva bude využíváno místně příslušné jednotky SDH obce (bez ohledu na kategorii jednotky požární ochrany),

2)      po obdržení informace o nálezu kadáveru volně žijícího ptactva na tísňovou linku OPIS HZS MSK vyšle na místo místně příslušnou jednotku SDH a souběžně jednotku HZS MSK k zajištění potřebných osobních ochranných pracovních prostředků a dalších prostředků, které nejsou ve výbavě jednotky SDH obce (celo obličejová maska s filtrem, ochranný oděv s odpovídající biologickou ochrannou) a příslušného zaškolení,

3)      členové jednotky SDH obce se vybaví uvedenými prostředky a zajistí umístění kadáveru do nepropustného obalu (bude zajištěn jednotkou HZS MSK),

4)      v případě potřeby využití speciálních prostředků, které nejsou ve výbavě jednotky SDH obce (výšková technika, člun aj.), nebo v případě potřeby povolání hasičů-lezců bude HZS MSK cestou OPIS HZS MSK zajišťovat potřebnou součinnost,

5)      jednotka HZS MSK zajistí na místě dekontaminaci zasahujících členů jednotky SDH obce včetně použitých technických prostředků,

6)      po umístění kadáveru do nepropustného obalu bude velitel zásahu informovat OPIS HZS MSK, který informaci předá Krajské veterinární správě SVS pro MSK,

7)      další postup předání a převzetí kadáveru na místě bude v závislosti na konkrétní situaci upřesněn cestou OPIS HZS MSK.


Vyzvednutí léků na lékařský předpis

Vážení občané,

 v případě, že potřebujete vyzvednou léky na lékařský předpis, obraťte se na sociální oddělení OÚ v Osoblaze

( Mgr. Bohuslava Horňáková).

 Léky si pak lze vyzvednout za dva pracovní dny od 9 hodin na stejném místě. Lze si zavolat jestli léky dorazily. Doplatek se platí při vyzvednutí.


OSOBLAŽSKÝ ZPRAVODAJ – LEDEN 2017

Zpravodaj – leden 2017


Státní veterinární správa – Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Ptačí chřipka


Topení a komíny

topeni-a-kominy-2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

komin-2


Videa z Gastrofestivalu

Krátké 5-ti minutové video Ochutnej Osoblažsko:

https://youtu.be/2HOaI6AMAXc

Gastrofestival 2016 video v délce 27 minut:

https://youtu.be/8LzoZtSJD5w


POUŤ A POSVĚCENÍ ZREKONSTRUOVANÉ KAPLE VE STUDNICI – Fotogalerie

Odkaz na fotogalerii


GASTROFESTIVAL 3. 9. 2016 – Vyhodnocení a fotogalerie

Zpráva o projektu

Fotogalerie


Rozmístění kontejnerů na BIOODPAD

Kontejnery budou rozmístěny od 19. 8. 2016 vždy v pátek od 14:00 hodin až do pondělí 13:00 hodin. Kontejnery označeny na mapě číslem 1 budou umístěny v liché týdny a kontejnery označeny číslem 2 budou umístěny v sudé týdny.

Rozmístění kontejnerů


OSOBLAŽSKÝ ZPRAVODAJ č.6

6. Zpravodaj – červenec 2016


Požáry na polích a lesní požáry

lesní požáry

žně


OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO 2016

Zájemci o účast, nechť se obrací na kancelář – 554 646 200, přihlášky budou také ke stažení na webových stránkách mikroregionu a budou přijímány do 31.7.2016.

Kdo má zájem stát se členem organizačního týmu a podílet se na realizaci projektu, je vítán ☺.

aktivizační plakát

přihláška


SMS InfoKanál obce Osoblaha

Vážení spoluobčané,

obec Osoblaha Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Odber_SMS_velky (1)

REGISTRACE

Infoletak_OSOBLAHA


Zvony na PET láhve

Vážení občané, nově rozmístěné zvony na PET láhve jsou určeny opravdu jenom na plastové lahve, případně krabice od nápojů. Velký plastový odpad můžete odkládat ve sběrném dvoře, nebo do klece, která bude umístěna před sběrným dvorem.

Starosta obce


www.navstevalekare.cz

Portál www.navstevalekare.cz je největším portálem na vyhledávání lékařů v České republice. Vedle přímých kontaktů na lékaře obsahuje také kontakty na pohotovosti, které občané často vyhledávají na internetu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Pasy


Obec Osoblaha nabízí k prodeji pojízdné skříňové vozidlo Avia, dříve používané dobrovolnými hasiči, za minimální nabídkovou cenu 3 000,- Kč.


Biologicky rozložitelný komunální odpad

Vážení občané, biologicky rozložitelný komunální odpad je možné ukládat pouze na komunitní kompostárny, jež jsou schváleny obecně závaznou vyhláškou, do zelených velkoobjemových kontejnerů, případně do hnědých kontejnerů určených na tento odpad. Ukládání tohoto odpadu na jiná místa je posuzováno jako zakládání černé skládky se všemi důsledky z toho plynoucími.

Starosta obce


SPSZ Osoblažsko 2015-2018

V návaznosti na blížící se datum vyhlášení výzvy v OPZ v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám zveřejňujeme Strategický plán sociálního začleňování na Osoblažsku 2015 – 2018.

SPSZ Osoblazsko 2015-2018.pdf