MUDr. Zouharová – Uzavření ordinace

Ordinace praktického lékaře MUDr. Zouharové bude ve dnech 30. a 31. 3. 2017 UZAVŘENA z důvodu školení.


Výběrové řízení – sociální pracovník

Soc. pracovník – Obec Osoblaha


Zápis do Mateřské školky a do 1. třídy ZŠ Osoblaha

Zápis do Mateřské školy při ZŠ a MŠ Osoblaha

Zápis do 1. třídy ZŠ Osoblaha


Vedení školy informuje rodiče žáků:

V pátek 24. 3. 2017 budou mít  žáci 3., 4., 5. a spec. třídy z provozních důvodů ukončeno vyučování ve 12:45 hod.
žáci 1., 2., a 6. – 9. třídy ukončí vyučování po 4. vyučovací hodině v 11:50 hod.
Školní družina bude v provozu beze změn.
V pondělí 27. 3. 2017 z důvodu odstávky vody v Osoblaze, bude celá škola uzavřena – žáci školy (včetně mateřské školy i školní družiny) čerpají ředitelské volno 1 den.
Provoz školy bude obnoven v úterý 28. 3. 2017 v plném rozsahu.
děkujeme za pochopení   ředitel školy Mgr. Petr Kristiník


BABI, DĚDO POJĎTE S NÁMI!

tématický zájezd plakát-page-001


“Cyklistická sezóna začíná”

Cyklisticka sezona zacina

DN_s_ucasti_cyklistu2_2016


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky el.


Děkujeme za sběr olejů

Již více než rok je možné v obci Osoblaha odevzdávat použité jedlé oleje. Spolupracujeme zde se společností Trafin Oil, která se zabývá ekologickou likvidací olejů.

Zatímco pro firmy je ekologická likvidace použitých olejů z kuchyně povinná ze zákona, pro občany se jedná o čistě dobrovolnou záležitost. Proto jsme velmi rádi, že se občané Osoblahy zapojili. Všem, kteří olej odevzdávají patří velký dík!

Tím, že olej po vaření nevylijete do odpadu, šetříte přírodu. Také ale snižujete náklady na provoz čističek odpadních vod a kanalizací, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Podívejte se, co způsobí rostlinný olej nebo tuky v kanalizaci.

http://trafinoil.cz/o-nas/video-tuky-kanalizace/

Česko je na předních pozicích v Evropě ve třídění odpadů, jako je papír, sklo či plasty. Nosit tyto suroviny do barevných kontejnerů nám přijde už samozřejmé. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily v odpadech, ale ve správných kontejnerech a ještě jednou děkujeme všem těm, co se snaží.


ÚŘAD PRÁCE – Veřejná služba

letak_pro_klienty


Domov pro seniory v Osoblaze prosí občany o pomoc

Pomozte nám, si zavzpomínat

Máte doma věci na vyhození a nevíte co s nimi?


Státní veterinární správa – Ptačí chřipka

V souvislosti s řešením úhynů volně žijícího ptactva a následným vyšetřováním na aviární influenzu (ptačí chřipku) byl na základě jednání Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) a Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „Krajská veterinární správa SVS pro MSK“), stanoven následující postup:

1)      v případě nálezu kadáverů volně žijícího ptactva bude využíváno místně příslušné jednotky SDH obce (bez ohledu na kategorii jednotky požární ochrany),

2)      po obdržení informace o nálezu kadáveru volně žijícího ptactva na tísňovou linku OPIS HZS MSK vyšle na místo místně příslušnou jednotku SDH a souběžně jednotku HZS MSK k zajištění potřebných osobních ochranných pracovních prostředků a dalších prostředků, které nejsou ve výbavě jednotky SDH obce (celo obličejová maska s filtrem, ochranný oděv s odpovídající biologickou ochrannou) a příslušného zaškolení,

3)      členové jednotky SDH obce se vybaví uvedenými prostředky a zajistí umístění kadáveru do nepropustného obalu (bude zajištěn jednotkou HZS MSK),

4)      v případě potřeby využití speciálních prostředků, které nejsou ve výbavě jednotky SDH obce (výšková technika, člun aj.), nebo v případě potřeby povolání hasičů-lezců bude HZS MSK cestou OPIS HZS MSK zajišťovat potřebnou součinnost,

5)      jednotka HZS MSK zajistí na místě dekontaminaci zasahujících členů jednotky SDH obce včetně použitých technických prostředků,

6)      po umístění kadáveru do nepropustného obalu bude velitel zásahu informovat OPIS HZS MSK, který informaci předá Krajské veterinární správě SVS pro MSK,

7)      další postup předání a převzetí kadáveru na místě bude v závislosti na konkrétní situaci upřesněn cestou OPIS HZS MSK.


Vyzvednutí léků na lékařský předpis

Vážení občané,

 v případě, že potřebujete vyzvednou léky na lékařský předpis, obraťte se na sociální oddělení OÚ v Osoblaze

(Pavla Vlachová Dis., případně Mgr. Bohuslava Horňáková).

 Léky si pak lze vyzvednout za dva pracovní dny od 9 hodin na stejném místě. Lze si zavolat jestli léky dorazily. Doplatek se platí při vyzvednutí.


OSOBLAŽSKÝ ZPRAVODAJ – LEDEN 2017

Zpravodaj – leden 2017


Státní veterinární správa – Ptačí chřipka – informace pro veřejnost

Ptačí chřipka


Topení a komíny

topeni-a-kominy-2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

komin-2


Videa z Gastrofestivalu

Krátké 5-ti minutové video Ochutnej Osoblažsko:

https://youtu.be/2HOaI6AMAXc

Gastrofestival 2016 video v délce 27 minut:

https://youtu.be/8LzoZtSJD5w


POUŤ A POSVĚCENÍ ZREKONSTRUOVANÉ KAPLE VE STUDNICI – Fotogalerie

Odkaz na fotogalerii


GASTROFESTIVAL 3. 9. 2016 – Vyhodnocení a fotogalerie

Zpráva o projektu

Fotogalerie


Rozmístění kontejnerů na BIOODPAD

Kontejnery budou rozmístěny od 19. 8. 2016 vždy v pátek od 14:00 hodin až do pondělí 13:00 hodin. Kontejnery označeny na mapě číslem 1 budou umístěny v liché týdny a kontejnery označeny číslem 2 budou umístěny v sudé týdny.

Rozmístění kontejnerů


OSOBLAŽSKÝ ZPRAVODAJ č.6

6. Zpravodaj – červenec 2016


Požáry na polích a lesní požáry

lesní požáry

žně


OCHUTNEJ OSOBLAŽSKO 2016

Zájemci o účast, nechť se obrací na kancelář – 554 646 200, přihlášky budou také ke stažení na webových stránkách mikroregionu a budou přijímány do 31.7.2016.

Kdo má zájem stát se členem organizačního týmu a podílet se na realizaci projektu, je vítán ☺.

aktivizační plakát

přihláška


SMS InfoKanál obce Osoblaha

Vážení spoluobčané,

obec Osoblaha Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Odber_SMS_velky (1)

REGISTRACE

Infoletak_OSOBLAHA


Zvony na PET láhve

Vážení občané, nově rozmístěné zvony na PET láhve jsou určeny opravdu jenom na plastové lahve, případně krabice od nápojů. Velký plastový odpad můžete odkládat ve sběrném dvoře, nebo do klece, která bude umístěna před sběrným dvorem.

Starosta obce


www.navstevalekare.cz

Portál www.navstevalekare.cz je největším portálem na vyhledávání lékařů v České republice. Vedle přímých kontaktů na lékaře obsahuje také kontakty na pohotovosti, které občané často vyhledávají na internetu.


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Pasy


Obec Osoblaha nabízí k prodeji pojízdné skříňové vozidlo Avia, dříve používané dobrovolnými hasiči, za minimální nabídkovou cenu 3 000,- Kč.


Biologicky rozložitelný komunální odpad

Vážení občané, biologicky rozložitelný komunální odpad je možné ukládat pouze na komunitní kompostárny, jež jsou schváleny obecně závaznou vyhláškou, do zelených velkoobjemových kontejnerů, případně do hnědých kontejnerů určených na tento odpad. Ukládání tohoto odpadu na jiná místa je posuzováno jako zakládání černé skládky se všemi důsledky z toho plynoucími.

Starosta obce


SPSZ Osoblažsko 2015-2018

V návaznosti na blížící se datum vyhlášení výzvy v OPZ v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám zveřejňujeme Strategický plán sociálního začleňování na Osoblažsku 2015 – 2018.

SPSZ Osoblazsko 2015-2018.pdf