Aktualita: UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Touto cestou upozorňujeme občany obce Osoblaha, že je v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Osoblaha č. 3/2003, k zabezpečení veřejného pořádku, zabezpečení čistoty a o užívání zařízení obce sloužícím veřejnosti, kde je uvedeno:

Čl. 9   Udržování  čistoty  veřejného prostranství:

  • V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů i zlepšení vzhledu obce je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství:
  1. Odhazování odpadu, nepotřebných věcí a zbytků jídel mimo místa nebo nádoby k tomu účelů určena
  2. Odhazováním nedopalků cigaret,
  3. Odhazování obalů z potravin a nápojů,
  4. Rozděláváním ohňů na veřejném prostranství
  • Znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen neprodleně znečištění odstranit.
  • Vjíždět, parkovat a jezdit vozidly po travnatých plochách a jiných veřejných prostranstvích, která nejsou k tomuto účelu určená.

Tímto tedy žádáme, aby jste toto respektovali a sjednali nápravu.  V loňském roce došlo k opravě chodníku a byl navýšen počet kontejneru na třídění odpadu. Parkovacích míst v obci, zvláště na ulici Hlavní, je v současné době také dostatek.  V případě zjištění jednání porušující nařízení vyhlášky, bude toto řešeno dle zákona. Uvědomte si, že sami tak utváříte obraz a pohled na Naší obec v očích návštěvníků obce Osoblaha.

                                                                                                               Vedení obce Osoblaha

Publikováno: 25.04.2017

Aktualita: OSOBLAŽSKÉ ODPADY s.r.o. – Výběrové řízení

Firma Osoblažské odpady s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

dělník sběrného dvora.

 Jedinou podmínkou je chuť pracovat a zapojit se do práce při dotřiďování sesbíraného tříděného odpadu.

  Své žádosti o přijetí podávejte do 26. 4. 2017 do 16. hodiny k rukám starosty obce Osoblaha

Ing. Antonín Rous v.r.

Starosta obce

Publikováno: 20.04.2017

Aktualita: “Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov”

Vzdělávání na Krnovsku

 Zajímá Vás oblast vzdělávání a rádi byste se podíleli na jeho rozvoji na území Krnovska? Podělte se s námi o své názory!

Spolupráce probíhá formou plánování v pracovních skupinách zaměřených na klíčové oblasti vzdělávání v rámci projektu “Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov”.

 Více informací o projektu naleznete zde: http://www.krnov.cz/mistni-akcni-plan-ve-vzdelavani-na-uzemi-orp-krnov/d-21924/p1=17563

 Máte-li o spolupráci zájem, vyplňte následující dotazník.

dotazník

Pozvánka_MAP_zapojení veřejnosti

 

Publikováno: 13.04.2017

Aktualita: DpS – Výběrové řízení – Zásobovač ve stravovacím provozu/kuchař

Výběrové řízení DpS

Publikováno: 10.04.2017

Aktualita: Harmonogram svozu velkoobjemového odpadu

SKM_C224e17033112350_0001

Publikováno: 31.03.2017

Aktualita: Zápis do Mateřské školky

Zápis do Mateřské školy při ZŠ a MŠ Osoblaha

Publikováno: 23.03.2017

Aktualita: BABI, DĚDO POJĎTE S NÁMI!

tématický zájezd plakát-page-001

Publikováno: 21.03.2017