Aktualita: VÁNOČNÍ TRHY V OSOBLAZE 2017

https://www.youtube.com/watch?v=1n6j_p5nN2I

Publikováno: 17.01.2018

Aktualita:

Obecní úřad Osoblaha informuje, že podle OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2018 sazba poplatku 520,-Kč.

Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách nejpozději do 15. 3. 2018 a 15. 9. 2018.

Publikováno: 08.01.2018

Aktualita: Tisková zpráva – Sladké Osoblažsko 2017

TZ_Sladké Osoblažsko 2017

Publikováno: 01.12.2017

Aktualita:

Publikováno: 23.11.2017

Aktualita:

Každou středu mezi 12 -17 hodinou je občanům k dispozici Policie ČR na stanici ve Slezských Rudolticích. Telefon 974731846.

Publikováno: 19.09.2017

Aktualita: Název Projektu: Energetické úspory bytových domů Osoblaha

Popis projektu: V rámci realizace projektu bude provedeno úplné a kvalitní zateplení obálky budovy bytových domů v obci Osoblaha, čp. 116, 117, 131.

Cíle projektu: Snížení energetické náročnosti obálky budovy a tím snížit emise skleníkových plynů do ovzduší vznikajících při výrobě tepla.

Na projekt je poskytována finanční podpory z Evropské unie

Publikováno: 04.09.2017