Aktualita: Jak se bezpečně chovat o vánocích a během Silvestra

Vánoční svátky a Nový rok

 

Publikováno: 06.12.2017

Aktualita: Tisková zpráva – Sladké Osoblažsko 2017

TZ_Sladké Osoblažsko 2017

Publikováno: 01.12.2017

Aktualita:

Publikováno: 23.11.2017

Aktualita: Záměr pronajmout nebyt. prostor – “Hospůdka Irča”

Publikováno: 31.10.2017

Aktualita:

Každou středu mezi 12 -17 hodinou je občanům k dispozici Policie ČR na stanici ve Slezských Rudolticích. Telefon 974731846.

Publikováno: 19.09.2017

Aktualita: Název Projektu: Energetické úspory bytových domů Osoblaha

Popis projektu: V rámci realizace projektu bude provedeno úplné a kvalitní zateplení obálky budovy bytových domů v obci Osoblaha, čp. 116, 117, 131.

Cíle projektu: Snížení energetické náročnosti obálky budovy a tím snížit emise skleníkových plynů do ovzduší vznikajících při výrobě tepla.

Na projekt je poskytována finanční podpory z Evropské unie

Publikováno: 04.09.2017