Variantní studie možnosti řešení srážkových a odpadních vod v lokalitě Osoblaha

Celkový rozpočet: 520 000,- Kč                 Podpořeno z MSK částkou: 390 000,- Kč

Projekt řeší odvádění a likvidaci odpadních vod a zařízení hospodaření s dešťovou vodou do rázu obce.

Projekt je v realizaci.