Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj, Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018

Celkový rozpočet: 380 000,- Kč                 Podpořeno z MSK částkou: 186 200,- Kč

Projekt řeší rekonstrukci vstupní části kulturního domu v Osoblaze – vestibulu. Jedná se o úpravu prodejního pultu, vybavení, osvětlení, elektroinstalaci, dřezů aj.