Popis úřadu

Ing. Antonín Rous
starosta
Martin Kocián
místostarosta
Mgr. Bohuslava Horňáková
tajemnice
Jaroslav Adámek
velitel hasičů
731 610 861

Úřední hodiny OÚ Osoblaha

pondělí a středa       8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
tel.: 554 642 031, 554 642 005
fax: 554 642 117
email: podatelna@osoblaha.cz
identifikátor datové schránky: xnwbb89

Zastupitelstvo

Jaroslava Lioliasová
Ing. Jana Dohnalová
Radim Darda
Mgr. Marian Hrabovský
Martin Kocián
MVDr. Tomáš Dymáček
Zdeňka Červinková
Mgr. Dagmar Machaňová     .
Jiří Steuer
Ing. Antonín Rous
Miroslav Urban

Odbor hospodářsko – správní

vedoucí odboru: Veronika Červinková (matrika@osoblaha.cz)

Kancelář tajemníka – stavební úřad, sociální oddělení

vedoucí odboru: Mgr. Bohuslava Horňáková (tajemnik@osoblaha.cz, tel.: 731 610 862)

Grafické znázornění organizačního řádu OÚ Osoblaha

Komise pro nájem obecního majetku

 • Předseda: Ladislav Suchý
 • Místopředseda: Veronika Červinková
 • Členové: Naděžda Nitschová

Komise pro projednávání přestupků

 • Předseda: JUDr. Petr Lindenthal
 • Místopředseda: Mgr. Bohuslava Horňáková
 • Členové: Veronika Červinková, Ing. Ondřej Dokoupil

Sbor pro občanské záležitosti

 • Předseda: Mgr. Dagmar Machaňová
 • Místopředseda: Mgr. Bohuslava Horňáková
 • Členové: Veronika Červinková, Hana Miovská, Kateřina Rajwová, Ing. Alena Horňáková

Výbor kontrolní

 • Předseda: Mgr. Marian Hrabovský
 • Členové: Jana Sulková, Radim Darda

 Výbor finanční

 • Předseda: Ing. Jana Dohnalová
 • Členové: Kamila Dardová, Bc. Pavlína Dohnalová, Naděžda Uhrová, Marek Bernaťák