UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Touto cestou upozorňujeme občany obce Osoblaha, že je v platnosti Obecně závazná vyhláška obce Osoblaha č. 3/2003, k zabezpečení veřejného pořádku, zabezpečení čistoty a o užívání zařízení obce sloužícím veřejnosti, kde je uvedeno:

Čl. 9   Udržování  čistoty  veřejného prostranství:

  • V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů i zlepšení vzhledu obce je zakázáno znečišťovat veřejná prostranství:
  1. Odhazování odpadu, nepotřebných věcí a zbytků jídel mimo místa nebo nádoby k tomu účelů určena
  2. Odhazováním nedopalků cigaret,
  3. Odhazování obalů z potravin a nápojů,
  4. Rozděláváním ohňů na veřejném prostranství
  • Znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen neprodleně znečištění odstranit.
  • Vjíždět, parkovat a jezdit vozidly po travnatých plochách a jiných veřejných prostranstvích, která nejsou k tomuto účelu určená.

Tímto tedy žádáme, aby jste toto respektovali a sjednali nápravu.  V loňském roce došlo k opravě chodníku a byl navýšen počet kontejneru na třídění odpadu. Parkovacích míst v obci, zvláště na ulici Hlavní, je v současné době také dostatek.  V případě zjištění jednání porušující nařízení vyhlášky, bude toto řešeno dle zákona. Uvědomte si, že sami tak utváříte obraz a pohled na Naší obec v očích návštěvníků obce Osoblaha.

                                                                                                               Vedení obce Osoblaha