Státní veterinární správa – Ptačí chřipka

V souvislosti s řešením úhynů volně žijícího ptactva a následným vyšetřováním na aviární influenzu (ptačí chřipku) byl na základě jednání Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) a Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „Krajská veterinární správa SVS pro MSK“), stanoven následující postup:

1)      v případě nálezu kadáverů volně žijícího ptactva bude využíváno místně příslušné jednotky SDH obce (bez ohledu na kategorii jednotky požární ochrany),

2)      po obdržení informace o nálezu kadáveru volně žijícího ptactva na tísňovou linku OPIS HZS MSK vyšle na místo místně příslušnou jednotku SDH a souběžně jednotku HZS MSK k zajištění potřebných osobních ochranných pracovních prostředků a dalších prostředků, které nejsou ve výbavě jednotky SDH obce (celo obličejová maska s filtrem, ochranný oděv s odpovídající biologickou ochrannou) a příslušného zaškolení,

3)      členové jednotky SDH obce se vybaví uvedenými prostředky a zajistí umístění kadáveru do nepropustného obalu (bude zajištěn jednotkou HZS MSK),

4)      v případě potřeby využití speciálních prostředků, které nejsou ve výbavě jednotky SDH obce (výšková technika, člun aj.), nebo v případě potřeby povolání hasičů-lezců bude HZS MSK cestou OPIS HZS MSK zajišťovat potřebnou součinnost,

5)      jednotka HZS MSK zajistí na místě dekontaminaci zasahujících členů jednotky SDH obce včetně použitých technických prostředků,

6)      po umístění kadáveru do nepropustného obalu bude velitel zásahu informovat OPIS HZS MSK, který informaci předá Krajské veterinární správě SVS pro MSK,

7)      další postup předání a převzetí kadáveru na místě bude v závislosti na konkrétní situaci upřesněn cestou OPIS HZS MSK.