Děkujeme za sběr olejů

Již více než rok je možné v obci Osoblaha odevzdávat použité jedlé oleje. Spolupracujeme zde se společností Trafin Oil, která se zabývá ekologickou likvidací olejů.

Zatímco pro firmy je ekologická likvidace použitých olejů z kuchyně povinná ze zákona, pro občany se jedná o čistě dobrovolnou záležitost. Proto jsme velmi rádi, že se občané Osoblahy zapojili. Všem, kteří olej odevzdávají patří velký dík!

Tím, že olej po vaření nevylijete do odpadu, šetříte přírodu. Také ale snižujete náklady na provoz čističek odpadních vod a kanalizací, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Podívejte se, co způsobí rostlinný olej nebo tuky v kanalizaci.

http://trafinoil.cz/o-nas/video-tuky-kanalizace/

Česko je na předních pozicích v Evropě ve třídění odpadů, jako je papír, sklo či plasty. Nosit tyto suroviny do barevných kontejnerů nám přijde už samozřejmé. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily v odpadech, ale ve správných kontejnerech a ještě jednou děkujeme všem těm, co se snaží.