Biologicky rozložitelný komunální odpad

Vážení občané, biologicky rozložitelný komunální odpad je možné ukládat pouze na komunitní kompostárny, jež jsou schváleny obecně závaznou vyhláškou, do zelených velkoobjemových kontejnerů, případně do hnědých kontejnerů určených na tento odpad. Ukládání tohoto odpadu na jiná místa je posuzováno jako zakládání černé skládky se všemi důsledky z toho plynoucími.

Starosta obce