Obecní úřad Osoblaha informuje, že podle OZV č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2018 sazba poplatku 520,-Kč.

Poplatek je splatný ve 2 stejných splátkách nejpozději do 15. 3. 2018 a 15. 9. 2018.